مشخصات سیستم

سیستم لایت متال (پوشش روشنایی دار)

نور گیر بدون درز استاندارد کشور آلمان جهت بهره گرفتن از نور طبیعی در داخل فضای سالن ها و سوله و سازه ها و ... به کار برده میشود.

سیستم لایت متال شرکت الماس پوشش با طول های نامحدود و یکپارچه بدون هیچ گونه پیچ و سوراخکاری از روی ورق تولید و اجرا میگردد.
لایت متال نوع پوشش روشنایی دار کاملا آب بند و هوا بند استاندارد آلمان است.که میتوان جایگزین کرتین وال استفاده کرد.
این سیستم بهترین نوع پوشش سقف و نماهای روشنایی دار است.

ویژگی های لایت متال