مشخصات سیستم

سیستم پله دسترسی سقف (walk way)

ایمنی هنگام کار بر روی سقف از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به جهت تعمیر و نگهداری راحت سقف بعد از نصب و اجرا و همچنین تمیزکاری ناودان ها و سایر موارد از پله هایی با یرق آلات مخصوص استفاده می شود.

این کار توسط یرق آلات مخصوص و پله های آلومینیومی بر روی سیستم کینگ متال نصب می شود.

این یک سیستم از قالب های آلومینیومی است که دارای ویژگی هایی از جمله : وزن سبک ، با دوام و عدم نیاز به حفاظت زیاد وساختار آبگذار می باشد.

این سیستم در سقف های با شیب بیشتر از 10% نصب می شود. قالب های آلومینیومی ، بدون سوراخ نمودن پروفیل کینگ متال به وسیله ی یرق آلات مخصوص به سقف نصب می شود و این عامل موجب عایق کاری رطوبتی و حرارتی هر چه بیشتر می باشد.