مشخصات سیستم

سیستم برف گیر

هنگام بارش برف بر روی سقف سیستم برف گیر از ریزش یکباره برف  به زمین و داخل آبرو و همچنین از آسیب دیدن به افراد ساکن و  ورق های آبرو جلوگیری می کند.ظاهر سیستم برف گیر طوری طراحی و ساخته شده است که مطابق با خواسته های مشتریان و شامل یک یا دو ردیفه اختصاصی جهت پوشش پانل های سقفی می باشد.

این نوع محافظ توسط یراق آلات اختصاصی شرکت KING METAL به سقف بدون هیچ گونه سوراخ کاری نصب می شود و در حفظ یک پارچگی سیستم نقش اساسی ایفا می کند.