مشخصات سیستم

پنل خورشیدی

ما راه هایی برای استفاده مجدد از انرژی خورشیدی به شما پیشنهاد می کنیم.

سیستم انرژی فعال – حفاظت و استفاده

استفاده بیشتر از سقف ها و نماهای خارجی به عنوان مناطق جمع آوری کننده انرژی، قدم مهمی در بدست آوردن مدیریت پایدار منابع ما می باشد. ما توسط تجهیز نمودن سقف و سطح های نمای خارجی به وسیله مولد حرارتی خورشیدی و فتولاتیک با استاندارد های بالا به این هدف دسترسی پیدا کردیم.
هدف ما فراهم کردن ذخیره انرژی از سطوح مختلف سقف می باشد.

پنل خورشیدی

انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان پاک و به دور از اثرات زیان بار برای محیط زیست است. بحران انرژی در سال های اخیرما را بر آن داشته که با مسائل مربوطه به انرژی برخورد متفاوت داشته باشیم که در این میان استفاده انرژی های تجدید پذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش وصرفه جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده انتخاب ایده عالی می باشد. در سیستم انرژی خورشیدی با استفاده از صفحات فتولاتیک که از سلول های خورشیدی تشکیل شده اند، انرژی تابش خورشیدی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.